Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2023, 25
   

Про проведення навчання з охорони праці

10.10.2015

Доповідна записка з питань проведення навчання з охорони праці

Профспілкові організації Атомпрофспілки проводять цілеспрямовану правозахисну роботу на підприємствах, в установах, організаціях, надають членам профспілок допомогу з питань охорони праці, захищають їх інтереси, співпрацюють з роботодавцями та органами державного нагляду i контролю.

Однак, при цьому виборні профспілкові органи не в повній мiрi реалізують наданi їм законом повноваження. Мають місце випадки узгодження ними локальних нормативних актiв, якi суперечать трудовому законодавству.

Однiєю з причин недоліків при здійсненні громадського контролю є недосконала система навчання профактиву i насамперед керівників первинних профспілкових організацій, основам трудового законодавства, в тому числi з питань охорони працi.

З метою підвищенняефективності громадського контролю з боку виборних профспілковихорганів за дотриманням роботодавцями норм законодавства з охорони праці необхідно забезпечити системний підхід до проведення навчання із зазначених питань.

До того ж, моніторинг додержання законодавства про охорону засвідчує, що в окремих випадках воно порушується. Так є випадки, коли керівники первинних профспілкових організацій Атомпрофспілки стають головами комісій з перевірки знань представників  профспілки з питань охорони, на це є відповідне рішення профкомів, але вони не проходили взагалі навчання та не мають відповідного посвідчення, або минув необхідний термін з останнього навчання. Це є прямим порушенням Типового Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007.

            Згідно з пунктом 3.10. Типового Положення перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією  з  перевірки  знань  з  питань охорони   праці   (далі   -   комісія)  підприємства,  склад  якої затверджується наказом керівника.  Головою  комісії  призначається керівник підприємства або його заступник,  до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці,  а в разі потреби створення  комісій  в  окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

До складу  комісії  підприємства  входять  спеціалісти служби охорони  праці,  представники  юридичної,  виробничих,   технічних служб,   представник   профспілки.

Пунктом 3.11. зазначено, що усі  члени  комісії  у  порядку,  установленому Типовим положенням,  повинні пройти навчання та перевірку знань  з  питань охорони праці.

Згідно з пунктом3.20. Типового Положення представники  профспілок,  уповноважені найманими працівниками особи, як члени постійно діючих  комісій  з  перевірки знань з питань охорони праці,  проходять навчання з питань охорони праці відповідно  до  Типового  положення,  а  перевірку  знань  у порядку,  визначеному  відповідними  громадськими організаціями за участю представника спеціально уповноваженого центрального  органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Крім того, Типовим Положеннямпро порядок проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці, затвердженого постанови Президії ФПУ № П-16-12від 28.02.2013, передбачено наступне.

«3. Навчанню і перевірці знань з питань охорони праці згідно з Типовим положенням підлягають особи, обрані або призначені представниками профспілок з питань охорони праці відповідно до Типового положення про представників профспілок з питань охорони праці, затвердженого постановою Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11, а саме:

на виробничому рівні:

- члени виборного профспілкового органу підприємства чи структурного підрозділу підприємства, установи, організації (даліпідприємство), яким доручено систематичне виконання функцій зазначеного представника з питань охорони праці;

- члени комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації (або цехової профорганізації), які діють згідно з Типовим положенням про цю комісію, затвердженим постановою Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11;

- громадські (старші громадські) інспектори з охорони праці, які діють згідно з Типовим положенням про громадського інспектора з охорони праці, затвердженим постановою Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11;

на рівні вищих профспілкових органів:

- члени президії центрального, обласного, міського, районного або іншогоорганугалузевоїпрофспілкичитериторіальногооб’єднанняпрофспілок,якимдоручено систематичне виконання функцій представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці;

- члени постійної комісії з питань охорони праці центрального, обласного, міського, районного або іншого органу галузевої профспілки, територіального об’єднання профспілок та Федерації профспілок України (якщо таку комісію створено);

- технічні (головні технічні) інспектори праці, які діють згідно з Положенням про технічну інспекцію праці профспілок, затвердженим постановою Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11;

- інші спеціалісти з питань охорони праці апарату виборного профспілкового органу, в тому числі працівники апарату, які виконують функції представника профспілки (профспілок) з цих питань за суміщенням обов’язків.

10. Перевірка знань з питань охорони праці представників профспілок здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія), склад якої затверджується розпорядженням керівника виборного профспілкового органу, що організовує навчання, або вищого рівня (галузевого або територіального)  у разі проведення навчання в навчально-методичних центрах профспілок або інших установах.

До складу комісії обов’язково включається представник відповідного органу Держгірпромнагляду (за погодженням).

Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

12. Результати перевірки знань з питань охорони праці оформляються протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Відомості про проходження первинної і повторних перевірок знань зазначаються у посвідченнях про перевірку знань з питань охорони праці представників профспілок.

Таким чином, з метою забезпечення дотримання законодавства про охорону праці та попередження можливих конфліктних ситуацій, що можуть виникати, голови первинних профспілкових або їх заступники (члени профкомів тощо), у функціональних обов’язках яких передбачені питання охорони праці, повинні пройти відповідне навчання.

Пропонується провести таке навчання за скороченою програмою (40 год) протягом тижня за допомогою Федерації профспілок України у кінці жовтня або у листопаді на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму ФПУ.

 Відділ колективно-договірної та правової роботи

Читайте також:

01.12.2023
«Атомнику України» — 23 роки!
«Атомнику України» — 23 роки!
У нашої газети «Атомник України» сьогодні День народження — 23 роки! Це велике досягнення, яке свідчить про високу професійну...
28.11.2023
Припинити втручання в діяльність профспілки
Припинити втручання в діяльність профспілки
Скандальна ситуація навколо тиску на Атомпрофспілку з боку керівництва ДП НАЕК «Енергоатом» привернула увагу міжнародних організацій ще минулого місяця....
30.11.2023
Збільшено спроможності для імпорту е/е з ЄС
Збільшено спроможності для імпорту е/е з ЄС
Збільшення з 1️ грудня пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт...
30.11.2023
Енергодарці допомагають воїнам
Енергодарці допомагають воїнам
Днями представники Енергодарської громади передали одному з батальйонів 55-ї бригади Збройних сил України потрібні бійцям медикаменти, засоби гігієни,...
останні публікації
01.12.2023
«Атомнику України» — 23 роки!
У нашої газети «Атомник України» сьогодні День народження — 23 роки! Це велике досягнення, яке свідчить про високу професійну...
28.11.2023
Припинити втручання в діяльність профспілки
Скандальна ситуація навколо тиску на Атомпрофспілку з боку керівництва ДП НАЕК «Енергоатом» привернула увагу міжнародних організацій ще минулого місяця....
30.11.2023
Збільшено спроможності для імпорту е/е з ЄС
Збільшення з 1️ грудня пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт...
30.11.2023
Енергодарці допомагають воїнам
Днями представники Енергодарської громади передали одному з батальйонів 55-ї бригади Збройних сил України потрібні бійцям медикаменти, засоби гігієни,...
29.11.2023
Рада ухвалила як закон ініціативу Третьякової
Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 8313 щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань....