Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2020, 38
   

Проведено нараду профактиву ЧООП

05.12.2019

Ні – трудовому рабству!

3 грудня 2019 року у м. Чорнобилі відбулася нарада профспілкового активу Чорнобильської ООП. Актуальність її проведення зумовлена у першу чергу подіями, що відбулися на підприємствах Чорнобильської зони відчуження останнім часом, а це й реорганізація підприємств, проблеми з введенням ЄТС на підприємствах та вирівнювання заробітної плати працівників не тільки наскрізних професій, але й на різних підприємствах, а також закінчення фінансового року та питання, які виникають з цього, а саме: фінансування підприємств, своєчасна та у повному обсязі виплата заробітної плати та її складових, вирішення інших соціально-побутових питань, які потребують державного фінансування.

З іншого боку,  це занепокоєність профспілкового активу, да і всього трудового колективу, з приводу чергових планів влади щодо «лібералізації» трудового законодавства.

З метою отримання відповідей на ці питання, для участі в нараді були запрошені працівники апарату Атомпрофспілки, делегацію яких очолив П. Прудніков, заступник Голови Атомпрофспілки,  керівники основних підприємств зони відчуження та представники ППО ДСП ЧАЕС.

Вів нараду Представник Атомпрофспілки у Чорнобильській ООП М. Тетерін. У своєму вступному слові він коротко окреслив стан справ на підприємствах Чорнобильської зони відчуження та виокремив проблеми, які безпосередньо турбують профспілковий актив; щодо ситуації у НАЕК Енергоатом; дій ФПУ щодо захисту прав працівників у зв’язку з наступом влади на їхні соціально-економічні права та інтереси.

М. Тетерін звернувся до учасників наради з проханням роз’яснити ситуацію, яка склалася на підприємствах зони відчуження та коротко надати відповіді на поставлені запитання.

За дорученням голови ППО ДСП ЧАЕС, проблемні питання, які турбують працівників підприємства, виголосив В. Шаповалов, юрист Атомпрофспілки. У своєму виступі він зауважив, що, хоча на підприємстві в основному і відсутні проблеми у частині виплати заробітної плати, але:

-питання формування фонду оплати праці, реорганізації підприємства, розроблення його структури не погоджуються з виборним профспілковим органом;

-рівень заробітної платні професіоналів та фахівців підприємства значно нижче ніж у працівників діючих АЕС, що порушує домовленості галузевої угоди та колективного договору на підприємстві. Усе це занепокоює профспілковий комітет з огляду на проблеми з професійними кадрами;

-не вирішене питання щодо призначення керівника підприємства на постійній основі.

Після виступів профспілкової сторони, свою позицію висловили керівники підприємств.

С. Калашник, т.в.о. директора ДСП ЧАЕС у своєму виступі зазначив що:

-під час реорганізації підприємства було скорочено усього 50 працівників, що не є критичним для підприємства;

-заробітна плата та її складові на підприємстві виплачується своєчасно, проблем з її виплатою до кінця 2019 року не передбачається;

-з 2020 року плануються зміни у частині оплати підприємствами  перевезення працівників сторонніх організацій, а саме, - перехід на договірні відносини.

Відповідаючи на запитання Л. Мартиненко, працівника ДСП «ЦППРВ» щодо рівня культури поведінки працівників ДСП ЧАЕС під час перевезення у електротягу, С. Калашник погодився з тим, що, дійсно, необхідно підвищувати рівень культури працівників підприємства, та запропонував це робити разом з представниками Атомпрофспілки, використовуючи як безпосередню виховну роботу, так і використовуючі соціальні мережі.

С. Костюк, директор ДСП «ЦППРВ», у своїй промові зазначив, що:

-реорганізація підприємства завершилася, скорочено 44 працівника;

-заробітна плата та її складові виплачуються своєчасно, проблем до кінця року не передбачається;

-на підприємстві створюються умови для підвищення заробітної плати працівникам, які влилися до ДСП «ЦППРВ» до рівня працюючих на наскрізних професіях;

-у зв’язку з недостатнім фінансуванням з боку держави, підприємство змушене використовувати свої кошти, отримані від господарської діяльності на підтримку повноти та якості надання послуг;

-у ДАЗВ розглядається питання переведення підприємств на договірні відносини шляхом перерозподілу коштів підприємствам, що дасть змогу, з одного боку, контролювати послуги, які надаються, а з іншого, дозволить підприємствам планувати свої доходи та витрати на організацію роботи та виплату заробітної плати працівникам;

-підприємство готове до переходу на договірні відносини з іншими підприємствами Чорнобильської зони відчуження.

На питання Михайлюка Г.О., провідного експерта Чорнобильської ООП, щодо можливості підприємств, у разі переходу на договірні відносини, та отримання коштів на оплату послуг з харчування, перевезення тощо, не виникне ситуація з провадженням на цих підприємствах аутсорсингу та аутстафінгу, що може призвести до зменшення послуг, які надає ДСП «ЦППРВ», а у подальшому і скорочення персоналу, С.Костюк повідомив що підприємство буде підвищувати якість надання послуг, але якщо виникне таке питання, будуть розглядатися заходи, які дозволять підприємству вийти з цієї ситуації.

За дорученням Генерального директора ДСП «Екоцентр» С.Кірєєва, про стан справ на підприємстві доповів М.Джола, голова ППО підприємства.

У своєму виступі М.Джола зупинився на питаннях:

-недостатнього рівня заробітної плати на підприємстві, внаслідок чого, плинність кваліфікованих кадрів щорічно збільшується;

-заходи, які приймалися керівництвом підприємства, профспілковою організацією в частині підвищення заробітної плати не дали необхідного результату, в наслідок чого на підприємстві не введена ЄТС, та не підвищена заробітна плата, відповідно до розрахунків.

М.Джола запропонував повернутися до цього питання у січні 2020 року, та вирішити питання щодо введення на підприємстві ЄТС, або підвищення розміру заробітної плати, відповідно до наданих розрахунків.

Михайлюк Г.О., провідний експерт Чорнобильської ООП порушив питання подальшої долі ДЗ «ЦСМДЗВ МОЗ України», адже, відповідно до медичної реформи, у квітні 2020 року припиняється фінансування закладу. Ще одне питання, щодо захисту членів профспілки державного закладу. Протягом багатьох років йдеться про укладання договірних відносин між Атомпрофспілкою та МОЗ України, з метою визначення гарантій працівникам закладу та представництва їх інтересів у міністерстві. Сьогодні, як ніколи, це питання виходить на перший план. Запропонував розглянути питання щодо встановлення договірних відносин Атомпрофспілки з МОЗ України, з метою збереження єдиного в зоні відчуження медичного закладу.

П. Прудніков, заступник Голови Атомпрофспілки, підбиваючи підсумки  першої частини наради, виокреми наступні проблеми:

-питання соціального діалогу у сучасних умовах зведені нанівець, у зв’язку з відсутністю керівника ДАЗВ України:

-прийняття нової редакції Галузевої угоди та прийняття колективних договорів на підприємствах у сучасних умовах наступу на соціально-економічні та трудові права та інтереси працівників;

-невизначеність з фінансуванням підприємств зони відчуження у 2020 році;

-неможливість проведення Колегії ДАЗВ України з питань ефективності проведеної реорганізації підприємств Чорнобильської зони відчуження та підведення підсумків виконання Галузевої угоди;

-невизначеність подальшої долі ДЗ «ЦСМДЗВ МОЗ України» та необхідності налагодження соціального діалогу з МОЗ України.

Не менш важливими були і інші питання наради профспілкового активу.

З презентацією «неоліберальний проект Трудового Кодексу України» виступив заступник Голови Атомпрофспілки П. Прудніков. Під час свого виступу він висвітив історію розробки Трудового Кодексу України, участі в цьому представників Атомпрофспілки та ФПУ, а також доповів основні новели як нової редакції трудового Кодексу України так і проектів Закону України про працю;

П. Прудніков довів до відому присутніх:

- позицію Атомпрофспілки та ФПУ з питань реорганізації соціальної сфери, Фонду соціального страхування, які повністю змінюють діючу систему соціального забезпечення.

- зміни до законів України, що пропонує уряд стосовно соціально-економічних та трудових прав громадян, та діяльності профспілки в цілому;

-плани уряду змінити систему призначення та нарахування доплат, виплат, пенсій у залежності від прожиткового мінімуму, змінивши його на  відповідний коефіцієнт, який щорічно буде визначатися урядом, що призведе до зменшення відповідних доплат, та у результаті до подальшого зубожіння населення;

-загрози для працівників та профспілкових організацій, які можуть бути викликані після прийняття цих законів («трудове рабство», нівелювання діяльності профспілки та ун.);

-дії які приймає профспілка та ФПУ по недопущенню прийняття цих документів, а саме: створення страйкового комітету, звернення до депутатів та депутатських груп з проханням не підтримувати закони влади; розробка альтернативних Трудового Кодексу та закону «Про працю в Україні»; проведення акцій протесту як у м. Києві так і у різних куточках держави.

П. Прудніков закликав голів ППО бути уважним при укладанні або перегляді Колективних договорів на підприємствах з метою недопущення включення в них змін, які погіршують теперішній стран на підприємствах та порушують раніше укладені домовленості з соціально-економічних та трудових питань.

З висвітленням питання про інформаційний спротив прийманню антисоціальних законів виступив П. Олещук, голова Організації молоді Атомпрофспілки. У своєму виступі він зокрема зупинився на наступному:

-для висвітлення питань захисту соціально-економічних та трудових прав членів профспілки необхідно у повній мірі використовувати усі можливості комунікацій, особливо соціальних мереж, месенжерів,  різних видів зв’язку типу Viber та WhatsApp, які можуть забезпечити оперативний обмін інформацією між однодумцями та довести свою позицію до влади;

-про недостатній зв'язок по обміну інформацією профспілкових організацій з Атомпрофспілкою, та між відповідними профспілковими організаціями підприємств, установ і організацій;

П.Олещук запропонував направити на навчання, яке організовує Атомпрофспілка, представників Чорнобильської ООП, для отримання відповідних знань по використанню сучасних засобів зв’язку у профспілковій роботі.

На цьому спільна нарада завершила свою роботу. Профспілковий актив висловив задоволення тим, що керівники Атомпрофспілки знайшли час для спілкування з профспілковим активом підприємств Чорнобильської зони відчуження, вислухали їх проблеми, та довели оперативну інформацію щодо подій, які проходять у державі та дії профспілок із захисту соціально-економічних та трудових прав працюючих.

Г. Михайлюк, провідний експерт Чорнобильської ООП

 

 

 

 

 

останні публікації
25.09.2020
Як захистити профспілку від директора?
Це питання впродовж року турбує трудовий колектив Національного природного парку «Північне Поділля». Ця природоохоронна установа в лютому 2020 року...
28.09.2020
На РАЕС стартувала «Школа профспілкового активу»
За ініціативою первинної профспілкової організації (ППО) Рівненської АЕС та за підтримки адміністрації підприємства для атомників РАЕС, членів Атомпрофспілки, стартував...
29.09.2020
Куди зникло ДП «СхідГЗК»?
Народний депутат України Сергій Нагорняк, керуючись своїм депутатським правом, направив Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю депутатське звернення, в якому вимагає...
24.09.2020
Відкрито змагання Cпартакіади Атомпрофспілки
24 вересня у смт Затока Одеської обл. відбулося офіційне відкриття фінальних змагань ХХVIII Спартакіади колективів фізкультури Атомпрофспілки України....
23.09.2020
Почала роботу група з будівництва №3,4 ХАЕС
З 22 вересня на Хмельницькій АЕС, в рамках підготовчого періоду будівництва енергоблоків №3,4, почала працювати робоча група, до складу...