Профспілка за трудові права у ході реорганізації

06.08.2019

Профспілка за трудові права у ході реорганізації

З 5 серпня 2019 року розпочато консультації представників Чорнобильської об’єднаної організації профспілки (ЧООП) з адміністрацією ДСП ЦППРВ з метою пом'якшення несприятливих наслідків під час реформування Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат» («ДСП «ЧСК») шляхом приєднання до ДСП «ЦППРВ». Атомпрофспілка наполягає, аби реформування відбувалося у співпраці з представниками первинних профспілкових організацій, що дасть змогу під час реорганізації гарантувати дотримання трудових прав працівників відповідно до законодавства про працю та згідно з Галузевою угодою, укладеною між ДАЗВ та Атомпрофспілкою.

На думку керівництва ДАЗВ, об'єднання підприємств сприятиме підвищенню ефективності управління підприємствами, позитивно вплине на безпеку об’єктів критичної інфраструктури, організацію належного фінансування об’єктів та сприятиме більш ефективному використанню коштів.

Атомпрофспілка наполягає на необхідності дотримання трудових прав працівників у ході проведення реорганізації і виступає ініціатором проведення відповідних, передбачених законодавством, консультацій.

Зокрема, 01.08.2019 у м. Чорнобиль відбулась нарада щодо дотримання прав та гарантій працівників під час реорганізації ДСП «ЧСК» шляхом приєднання до ДСП «ЦППРВ».

На нараді були присутні Голова Атомпрофспілки Матов В.О., заступник голови Атомпрофспілки Прудніков П.В.,; Представник Атомпрофспілки в ЧООП Тетерін М.В., юрист відділу колективно-договірної та правової роботи Атомпрофспілки Шаповалов В.М.; голова ППО ДСП «ЧСК» Помилой Г.М, заступник голови ППО ДСП «ЧСК» Чернецька О.І., голова ППО ДСП «ЦППРВ» Новгородський М.В., заступник голови ППО ДСП «ЦППРВ» Касмініна Т.Д. тощо.,

На нараді було розглянуто стан дотримання трудових прав працівників у ході проведення реорганізації ДСП ЧСК шляхом приєднання до ДСП ЦППРВ, зокрема було обговорено нову організаційну структуру, штатний розпис, умови оплати праці та інші істотні умови праці стосовно працівників, зарахованих до облікового складу ДСП ЦППРВ.

Зазначені консультації вирішено проводити протягом періоду з часу надання профспілці відповідної інформації і до фактичного звільнення працівників підприємства. Періодичність і тривалість їх проведення буде залежати від кількості та якості наданої роботодавцем інформації, а також пропозицій профспілкових органів, які вони вноситимуть згідно з частиною третьою статті 49-4 КЗпП і частиною четвертою статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». На нараді було також узгоджено, що відповідальними за виконання прийнятих на засіданні рішень є Тетерін М.В., Чернецька О.І. та Новгородський М.В.

Після обговорення на нараді соціальними партнерами було прийнято наступні рішення:

1. З 05 серпня 2019 року розпочати консультації представників ЧООП із адміністрацією ДСП ЦППРВ щодо необхідності змін до штатного розпису підприємства (зокрема ЕВЦ), забезпечення працевлаштування персоналу та пом'якшення несприятливих наслідків його вивільнення.

Зазначені консультації проводити протягом періоду з часу надання профспілці відповідної інформації і до фактичного звільнення працівників підприємства. Періодичність і тривалість їх проведення буде залежити від кількості та якості наданої роботодавцем інформації, а також пропозицій профспілкових органів, які вони вноситимуть згідно з частиною третьою статті 49-4 КЗпП і частиною четвертою статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» – відповідальні Тетерін М.В., Чернецька О.І. та Новгородський М.В.

2. Провести переговори із керівництвом ДАЗВ щодо оперативного погодження змін штатного розпису ДСП ЦППРВ – відповідальний Матов В.О.

3. Звернутись до ДАЗВ із пропозицією оновити інформацію щодо вакансій на підприємствах зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення для працевлаштування працівників ДСП «ЧСК», стосовно яких розпочато процедуру вивільнення, з прогнозуванням потреби в кадрах відповідної професії, спеціальності та кваліфікації - відповідальний Прудніков П.В.

4. Розпочати переговори із ДАЗВ щодо вироблення спільних позицій при підготовці бюджетних запитів підприємств Зони відчуження на 2020 рік – відповідальні – Матов В.О, Прудніков П.В., Тетерін М.В.

5. Звернутись до генерального директора ДП ЦППРВ Костюка С.М. з наступним:

1) оскільки ДСП ЦППРВ є правонаступником ДСП ЧСК, прийняти рішення щодо поширення результатів атестації робочих місць за умовами праці (на період її дії), проведеної до реорганізації, на працівників, які зараховані до ДСП ЦППРВ, за умови збереження існуючих умов праці, тобто, якщо після реорганізації умови праці докорінно не змінилися.

Відповідне рішення має бути оформлене наказом суб’єкта господарювання. У разі ухвалення такого рішення працівникам реорганізованого підприємства має бути збережено встановлені їм за результатами атестації робочих місць за умовами праці пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці, в тому числі право на пенсію за віком на пільгових умовах;

2) терміново розпочати атестацію нових робочих місць за радіаційним фактором;

3) вимагати від адміністрації ДСП ЦППРВ довести до відома працівників, зарахованих до облікового складу, інформацію, зазначену в ст. 29 КЗпП про умови праці, правила внутрішнього трудового розпорядку та колективний договір і провести відповідні інструктажі – відповідальний Тетерін М.В.

6. Звернути увагу генерального директора ДСП ЦППРВ Костюка С.М. та голови ППО ЦППРВ Новгородського М.В. на те, що спільне рішення адміністрації та профкому №14 від 04 липня 2019 року грубо порушує чинне законодавство, зокрема ЗУ «Про колективні договори і угоди» (ст.7, ст. 9) та КЗпП (ст.21, ст.21) та необхідність дотримання гарантій для всіх працівників в отриманні матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, який визначено у діючому КД ДСП ЦППРВ – відповідальний Прудніков П.В.

7. У термін до 15 серпня 2019 року завершити збір заяв колишніх працівників ДСП ЧСК щодо взяття на облік в ППО ДСП ЦППРВ та перерахування профспілкових внесків, ознайомлення нових працівників у умовами діючого КД ДСП ЦППРВ - відповідальні Тетерін М.В., Чернецька О.І. та Новгородський М.В.

8. Розпочати процедуру припинення ППО ДСП ЧСК, як юридичної особи – відповідальні Прудніков П.В., Чернецька О.І.

9. Профкому ППО ДСП ЦППРВ визначити нову організаційну структуру первинної профспілкової організації – відповідальний Новгородський М.В.

10. Розпочати підготовку позачергової звітно-виборної конференції ППО ДСП ЦППРВ у листопаді 2019 року - відповідальний Новгородський М.В.

 

Читайте також:

25.02.2020
Білоруські профспілковці солідарні з українськими
Білоруські профспілковці солідарні з українськими
Сьогодні, 25 лютого, - День Солідарних Дій з Трудящими України! Белхимпрофсоюз у черговий раз закликає, аби законопроекти про працю...
20.02.2020
Експертний аналіз законопроектів у сфері праці
Експертний аналіз законопроектів у сфері праці
На запит Федерації профспілок України Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України зробив науково-правовий висновок проектів законів...
24.02.2020
Комітет ООН про порушення прав в Україні
Комітет ООН про порушення прав в Україні
У Женеві з 17 лютого по 6 березня 2020 року проходить 67-ма сесія Комітету ООН з економічних, соціальних та...
21.02.2020
ЮУАЕС: відзвітували адміністрація та профспілка
ЮУАЕС: відзвітували адміністрація та профспілка
У ВП «Южно-Українська АЕС» 18 лютого відбулись колдоговірна та звітна профспілкова конференції. 235 делегатів, обраних від усіх цехів та...
останні публікації
25.02.2020
Білоруські профспілковці солідарні з українськими
Сьогодні, 25 лютого, - День Солідарних Дій з Трудящими України! Белхимпрофсоюз у черговий раз закликає, аби законопроекти про працю...
20.02.2020
Експертний аналіз законопроектів у сфері праці
На запит Федерації профспілок України Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України зробив науково-правовий висновок проектів законів...
24.02.2020
Комітет ООН про порушення прав в Україні
У Женеві з 17 лютого по 6 березня 2020 року проходить 67-ма сесія Комітету ООН з економічних, соціальних та...
21.02.2020
ЮУАЕС: відзвітували адміністрація та профспілка
У ВП «Южно-Українська АЕС» 18 лютого відбулись колдоговірна та звітна профспілкова конференції. 235 делегатів, обраних від усіх цехів та...
19.02.2020
Белхимпрофсоюз підбив підсумки п'ятирічки
Білоруська профспілка працівників хімічної, гірничої та нафтової галузей промисловості – Белхимпрофсоюз – підбила підсумки своєї діяльності за 5 років....