Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2024, 7
   

Питання-Відповідь


Поставити питання

Який порядок виплати пенсій з 1 січня 2017 року?

Який порядок виплати пенсій з 1 січня 2017 року?

6 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон, Закон № 1774).

Згаданий щойно Закон передбачає зміну законодавчих норм стосовно питань установлення особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів тощо.

Зокрема внесено зміни до низки «пенсійних» законів, якими прописано, що в період роботи на певних посадах призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи, а також установлено обмеження розміру пенсій до виплати в період роботи.

Розгляньмо детальніше зміни, які вносяться, та до яких Законів і на яку категорію пенсіонерів вони поширюватимуться.

Категорії осіб, на розмір пенсії яких зміни в законодавстві не вплинуть

Одразу варто зупинитися на категорії осіб, на розмір пенсії яких зміни в законодавстві не вплинуть. Ідеться про інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій та осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», котрі в період будь-якої роботи отримуватимуть призначену пенсію в повному обсязі.

Спецпосади. Крім того, у період роботи на «спецпосадах» виплачуватимуться пенсії, призначені відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Статтею 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» визначено категорію осіб, які є:

·                     ветеранами військової служби;

·                     ветеранами органів внутрішніх справ;

·                     ветеранами податкової міліції;

·                     ветеранами державної пожежної охорони;

·                     ветеранами державної кримінально-виконавчої служби України;

·                     ветеранами служби цивільного захисту;

·                     ветеранами державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 

У 2016 році право на виплату пенсії в повному обсязі мали лише ветерани військової служби, які отримували пенсії, призначені за Законами України «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і працювали на «спецпосадах». Тобто законодавець розширив коло осіб, які мають право на отримання пенсії в повному обсязі в період роботи на «спецпосадах».

Отже, для поновлення виплати пенсій із 1 січня 2017 року переліченій вище категорії осіб необхідно подати до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання відповідні посвідчення.

Кому не виплачуються пенсії/щомісячне довічне грошове утримання

А наразі зупинімося детальніше на змінах, унесених до ст. 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Згідно зі ст. 47 вказаного Закону, у період із 1 січня по 31 грудня 2017 року особам, які обіймають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ (далі — Закон України «Про державну службу») або працюють на посадах і на умовах, передбачених Законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія, розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менш ніж 150% прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність.

 

Незалежно від факту роботи в повному обсязі пенсії виплачуються: інвалідам І та ІІ груп, інвалідам війни ІІІ групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Варто зазначити, що аналогічні зімни внесено й до ст. 37 Закону України «Про державну службу».

Так, ст. 37 вказаного Закону передбачено, що тимчасово, у період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року особам (крім інвалідів I і II груп, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», й осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»), які обіймають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу», а також працюють на посадах та на умовах, передбачених Законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена відповідно до ст. 37 цього Закону (крім інвалідів І та ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менш як 150% прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність.

Слід звернути увагу, що під час роботи осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» на інших посадах (окрім посад державної служби, прокурорських і посад суддів), пенсія виплачується в розмірі 85% від призначеного розміру, але не менш як 150% від прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність.

Указаний порядок виплати пенсій поширюється також і на пенсії, призначені відповідно до Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про дипломатичну службу» (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи й учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Слід зазначити, що в період по 31 грудня 2017 року працівникам дипломатичної служби (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи й учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») у період роботи пенсії, призначені відповідно до законодавства України, не виплачуються.

Тобто особі, якій пенсія призначена, наприклад, за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у період її роботи на дипломатичній посаді пенсія не виплачуватиметься.

Із 1 січня 2017 року змінено порядок виплати пенсій, зокрема:

·                     судовим експертам;

·                     службовцям Національного банку України;

·                     посадовим особам органів місцевого самоврядування;

·                     помічникам-консультантам народного депутата України.

Так, починаючи з 1 січня по 31 грудня 2017 року в період роботи осіб на посадах судових експертів (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи й учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менш ніж 150% прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність.

Аналогічно змінено порядок виплати пенсій:

·                     службовцям Національного банку України;

·                     помічникам-консультантам народних депутатів України;

·                     посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Із 1 січня 2017 року їм буде відновлено виплату пенсії в розмірі 85% призначеного розміру пенсії, але не менш як 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особам, які є інвалідами І та ІІ груп, інвалідами війни ІІІ групи або учасниками бойових дій, особами, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту населення», а для осіб, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, крім названих, іще й особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», пенсії в період роботи виплачуються в повному обсязі.

Порядок виплати пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам та військовим пенсіонерам

Відмінним від зазначеного вище порядку є порядок виплати пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам та військовим пенсіонерам.

Порядок, у якому виплачуватиметься пенсія науковим (науково-педагогічним працівникам), залежить від того, коли наукова пенсія призначена та в якій установі й на якій посаді особа продовжує працювати.

Так, ст. 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено: для осіб, яким наукова пенсія призначена до набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (до 1 жовтня 2011 року), які обіймають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу», а також працюють на посадах і на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», пенсія виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (85% від розміру, визначеного Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» по 31.12.2017 р.).

Якщо ж науковий (науково-педагогічний) працівник, отримуючи наукову пенсію, продовжує працювати на науковій посаді, пенсія йому виплачується в розмірі 85% від розміру пенсії, визначеного Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» по 31.12.2017 р.

Пенсія, призначена особам відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (01.10.2011 р.), у період роботи на посадах, які надають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, які займають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу», а також працюють на посадах і на умовах, передбачених Законами України «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, у період роботи наукового (науково-педагогічного) працівника на інших посадах (крім випадків передбачених вище, зокрема, робота на посадах державної служби, суддів, прокурорів, а також наукових (науково-педагогічних) працівників, пенсія яким призначена після 1 жовтня 2011 року), пенсії, призначені відповідно до ст. 37 наукового Закону, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менш як 150% прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії, згідно із цим Законом, поновлюється.

Слід зазначити, що вказаний порядок виплати пенсій не поширюється на інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Аналізуючи норми законодавства щодо військових пенсіонерів, варто завважити, що на 2017 рік продовжено порядок виплати пенсій, який діяв у 2016 році, проте є певні зміни.

Так, у період по 31 грудня 2017 року особам (крім інвалідів I і II груп, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»), які обіймають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу», а також працюють на посадах і на умовах, передбачених Законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії не виплачуватимуться. Після звільнення з роботи виплату пенсії, відповідно до цього Закону, буде поновлено.

 

До осіб, які можуть працювати на посадах державної служби, суддів, прокурорів й отримувати пенсію в повному обсязі, віднесено осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист». У 2016 року таке право було надано лише ветеранам військової служби.

У період роботи військових пенсіонерів на інших посадах (крім «спецпосад») виплата пенсії здійснюватиметься в повному обсязі. Тобто порядок виплати пенсій, який поширюється на всіх працюючих пенсіонерів щодо виплати пенсії в розмірі 85% призначеного розміру на військових пенсіонерів законодавець не поширив.

Із питанням вибору, отримувати пенсію чи продовжувати працювати на спецпосаді» й отримувати заробітну плату, зіштовхнулися й «чорнобильці» — їм також продовжено на 2017 рік порядок виплати пенсій, який діяв у 2016 році.

Необхідно зауважити, що не всі пенсіонери, які працюють на «спецпосадах», позбавляються права на отримання пенсії.

Так ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1774-VШ передбачено, що обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, передбачені цим Законом, не застосовуються протягом особливого періоду:

·                     до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об'єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

·                     до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені відповідно до законів України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам здійснюється згідно із законодавством.

 

Починаючи з 1 січня 2017 року обмеження щодо виплати пенсій не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах в Національній поліції України. У 2016 році зазначеній категорії пенсіонерів виплата пенсії здійснювалася в установленому законодавством порядку.

Підтвердження факту військової служби чи роботи на посадах в органах, зазначених в ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону, здійснюється на підставі довідок (витягів із наказів) про роботу (службу). За відсутності відповідної інформації в матеріалах пенсійних справ пенсіонерам для уникнення непорозумінь під час застосування норм указаного Закону необхідно дооформити відповідні документи й надати до органів Пенсійного фонду для долучення їх до матеріалів пенсійних справ.

Для підтвердження участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою також до органів Пенсійного фонду України мають бути надані документи, котрі підтверджують зазначені факти.

Статус пенсіонера — працюючий чи непрацюючий — органи Пенсійного фонду України визначатимуть за матеріалами пенсійних справ і даними системи персоніфікованого обліку. Надавати додаткові документи необхідно лише тим пенсіонерам, хто своєчасно не виконав своє зобов’язання щодо інформування про працевлаштування/звільнення з роботи.

Крім того, унесено зміни до законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення, котрими передбачено, що тимчасово, у період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії/щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, установлених законодавством, окрім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.

Олена Охріменко,заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення — начальник відділу спеціальних пенсій Пенсійного фонду України

 

останні публікації
12.04.2024
Профспілкова діяльність не є злочином
19 квітня, 9.30 - 11.00, відбудеться віртуальна зустріч солідарності з білоруськими профспілковими активістами в рамках "Дня дій за права...
12.04.2024
Наші долають нові вершини
Представник спортивного клубу «Пульсар» з міста-супутника ХАЕС Тимур Судак — призер чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств (ММА)....
11.04.2024
В МЗС зробили заяву щодо провокацій рф на ЗАЕС
Провокації росії на окупованій Запорізькій атомній електростанції створюють безпрецедентні загрози ядерній безпеці в Україні, Європі та світі, викликаючи заклики...
10.04.2024
Мета: зацікавити
Студенти Мирогощанського аграрного фахового коледжу відділення «Електрифікація» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», відвідали з освітньою метою ХАЕС....
09.04.2024
Допомога захисникам України
Якісний зв’язок на фронті є надзвичайно важливим, бо через перебої можуть зриватися бойові операції. Аби цього не траплялося, працівники...